Lisää junavuoroja Orivedelle

Vesa Kangas 19.9.2018

Pirkanmaan liitto kerää maakunnasta suunnitelmia ja tietoja maakuntaohjelmaan vuosina 2019 ja 2020 toteutettavista hankkeista. Esitykset pyydetään jakamaan sellaisiin, jotka ovat maakunnan omien resurssien piirissä ja toisaalta sellaisiin, joiden eteneminen riippuu erityisesti valtion talousarvioon sisällytettävistä määrärahavarauksista.

Oriveden kaupunginhallitus listaa maakunnallisiin kehityshankkeisiin henkilöjunaliikenteen vuorotarjonnan lisäämisen Orivedelle, rautatieaseman alueen kehittämisen siihen liittyvine liityntäpysäköinteineen sekä kylien laajakaistahankkeiden edistämisen. Lisäksi listalla on ikääntyvän väestön yhteisöasumisen kehittäminen ja nuorten omaehtoisen toiminnan selvitys- ja kehittämishanke.

Kakkosryhmään eli hankkeisiin, jotka vaativat rahoitusta valtiolta, Orivesi listaa ysitien nelikaistaistamisen Orivedelle saakka ja Oritupa—Yliskylän alueen kehittämisen työpaikka- ja terminaalitoimintojen alueena. Sen edellytyksenä on eritasoristeysjärjestelyjen toteutuminen ysitiellä. Lisäksi valtakunnallisen tason hankkeisiin esitetään Haapamäen radan tasoristeysten turvallisuuden parantamista Oriveden keskustan kohdalla ja Eräjärven kevyen liikenteenväylän rakentamisen.

Ohjelmaan tarjottavien esitysten tulee olla realistisia, ei toivomusluonteisia. Varsinkin ykkösryhmän esitykset Orivedeltä ovat hyvinkin realistisia. Kakkosryhmän esitykset ysitien osalta ovat tuskin toteutettavissa tällä aikajänteellä, mutta niiden esilläpitäminen on tärkeää. Toivottavasti ne nostetaan toteutuslistoille vähän myöhemmin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?