Ysitie odottaa rahoitusta Pirkanmaa jäänyt paitsioon

Ysitien perusparannus Tampere—Orivesi-osuudella on edelleen toiseksi kiireellisin suuri tiehanke ely-keskuksen listalla. Tekninen lautakunta hyväksyi kaupungin kannanoton Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2018—2022.

Suunnitelmassa todetaan, että tieverkon kehittämisen rahoitus on kohdistunut viime vuosina heikosti Pirkanmaalle. Kuitenkin alueen kautta kulkee merkittäviä valtakunnallisia pääväyliä.

Maakunnan kiireellisin päätiehanke on Hämeenkyrön ohitustie. Kakkosena seuraa valtatie 9:n parannus. Kolmantena rahoitusta odottaa valtatie 12:n osuus Tampere—Kangasala.

Ysitien osalta tavoitteena on jatkaa moottoritietä Alasjärveltä Suinulaan. Sen jälkeen väylä jatkuisi nelikaistaisena keskikaidetienä Orivedelle saakka. Hankkeen kustannusarvio on 140 miljoonaa euroa.

Vaihtoehtona on myös vaiheittainen toteutus. Ensimmäinen vaihe toisi nelikaistaisen tien välille Alasjärvi—Käpykangas ja yhden uuden nelikaistaisen ohitustiejakson välille Yliskylä—Oritupa. Hinta on arviolta 80 miljoonaa euroa.

Kaupunki vaatii, että ysitie saisi pikaisesti vähintään osittaiset uudistukset.

— Jo osatoteutus parantaisi liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kaikki suurimmat ongelmat poistuvat kuitenkin vasta sitten, kun koko väli saadaan nelikaistaiseksi, tekninen johtaja Antti Jortikka arvioi.

Tieosuus on Tampereen päässä maan ruuhkaisin kaksikaistainen tie. Liikennetiheys on enimmillään 228000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Jortikka muistuttaa, että osuudella liikkuu keskimäärin 18000 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.

— Raskaan liikenteen suuri osuus hidastaa merkittävästi muuta liikennettä. Seurauksena on jonojen muodostusta, täpäriä ohituksia ja kohtaamisonnettomuuksia.

— Liikenteen takkuaminen haittaa suoraan linja-autoliikennettä ja yritysten kuljetuksia.

Perustienpidon rahoitus on sekin kaupungin taholla iso huolenaihe. Ysitie ja 58-tie saivat kesällä uutta pinnoitetta korjausvelkarahoituksella.

— Jatkossa teiden kunnossapidon rahoitus vähenee. Vaarana on, että tiestön kunto taas heikkenee.

Kaupunki kiirehtii myös kevyen liikenteen väylien rakentamista Eräjärvelle ja Asemantielle. Tavoitteena on lisäksi yhtenäinen kevytväylä Orivedeltä Hirsilään.

Johtaja Juha Sammallahti Pirkanmaan ely-keskuksesta katsoo, että tämän hetken suurin huolenaihe on perustienpidon rahoituksen tason pudotus.

— Päällystämisen rahoitus riittää vain vilkkaimmille väylille. Se tarkoittaa, että monen hiljaisemman tieosuuden rakenteellinen kunto on vaarassa heikentyä.

Ysitien parannus ei saanut rahaa tällä hallituskaudella.

— Toivon mukaan seuraava kausi tuo investointirahaa myös Pirkanmaalle, ja voimme aloittaa tämänkin hankkeen toteuttamisen.

Valtion ensi vuoden talousarvioesityksen yksityiskohdat tulevat julki 17. syyskuuta. Sammallahti ei osaa odottaa myönteisiä yllätyksiä.

— Valoa saattaa olla tunnelin päässä, kunhan tiestön runkoverkkoehdotus ja uuden 12-vuotisen liikennejärjestelmäohjelman valmistelu etenevät liikenne- ja viestintäministeriössä.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee uudistuksia tienpidon suunnitteluun ja hankkeiden rahoitukseen.

Ehdotus valtakunnan teiden ja rautateiden runkoverkoksi on jo lausuntokierroksella.

— Määrittelemme nyt ensimmäistä kertaa, mikä on valtakunnallinen runkoverkko. Jatkossa runkoverkon teiden palvelutaso perustuu asetukseen, kertoo ministeriön erityisasiantuntija Tero Jokilehto.

Valtatie 9 on mukana ehdotuksessa koko pituudeltaan Turusta Joensuuhun.

Runkoverkkomäärittely koskee vain olemassaolevaa tie- ja rataverkkoa. Se ottaa kantaa verkon palvelutasoon, eikä sillä ole suoraa yhteyttä investointipäätöksiin.

Uusi 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma kattaa jatkossa koko liikennejärjestelmän kaikkien liikennemuotojen osalta. Mukana ovat siten myös tieinvestoinnit.

Suunnittelun uudistaminen tuo nykyistä pidemmän aikavälin näkymän liikenneverkon tulevien vuosien kehittämiseen. Siirtymä uuden mallin käyttöön tapahtuu joustavasti.

— Emme jää nyt vain odottamaan suunnitelman valmistumista. Valmistelemme uusia verkon kehittämishankkeita totuttuun tapaan, Jokilehto korostaa.

Pirkanmaan pääteiden kiireisimmät uudistukset ovat joka tapauksessa edelleen vailla rahoitusta, eikä niiden etenemisaikataulusta ole vielä tietoa.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?