Yritysvaikutusten arviointi pudotti Oriveden sijoitusta

Yritysyhteistyö on parantunut Orivedellä

Yrittäjien ja Oriveden kaupungin yhteistyö on Oriveden Yrittäjien puheenjohtajan Juhani Viitaniemen mukaan parantunut. Yrittäjäjärjestön hallitus tapaa kaupungin johtoryhmää ja kaupunginhallituksen edustajia säännöllisesti, ja yrittäjiä on paljon mukana myös kaupungin päätöksenteossa.

— Minusta tuntuu, että yrittäjiä kuunnellaan nyt aiempaa paremmin. Kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessakin on paljon yrittäjiä. Heiltä tosin toivoisin nykyistä suurempaa roolin ottamista yrittäjien edustajina, Viitaniemi sanoo.

Yhteistyö on parantunut, mutta kärkisijoille Orivesi ei yltänyt Pirkanmaan Yrittäjien ja Pirkanmaan liiton palkitessa maakunnan parhaat yrittäjyys- ja elinvoimakunnat. Kilpailussa kuntia arvioitiin yritysyhteistyön perusteella.

Parhaana yrittäjyys- ja elinvoimakuntana palkittiin Lempäälä. Seuraaville sijoille arvostettiin Ylöjärvi ja Pälkäne.

Palkitsemisen tavoitteena on muun muassa lisätä kuntien ja paikallisten yritysten yhteistyötä. Orivesi ei sijoittunut 18 arvioinnissa mukana olleen kunnan joukossa palkinnoille.

— Yritystä Orivedellä kuitenkin on nyt hyvin. Muun muassa elinkeinopalvelujen resursseja on vahvistettu, Juhani Viitaniemi kertoo.

Kuntapalkinnot jaettiin Tampereella Elinvoimaa yhdessä -seminaarissa. Seminaarin kiinnostavimpana antina Viitaniemi piti Pirkkalan kunnan elinkeinojohtaja Marko Tulokkaan esitelmää yritysvaikutusten arvioinnista. Pirkkalassa yritysvaikutusten arviointi on jo rutiininomainen osa päätöksentekoa.

— Hänen puheenvuorossaan nousi esille se, miten tärkeä rooli kaavoituksella on. Uusien yritysten saamista helpottaa paljon positiivinen asenne siinä alusta lähtien, Viitaniemi kertoo.

Tulokas esitteli myös laskelmia siitä, millaiset rahalliset vaikutukset kunnalle on pienen ja suuren teollisuuden saamisella kuntaan. Tontin myymisen jälkeen tuloja tuovat yhteisöverot, kunnallisverot ja kiinteistöverot.

— Nopeita tuloja ei voi odottaa. Pienyritysten kohdalla voi mennä parikymmentäkin vuotta, ennen kuin saldo kääntyy kunnan kannalta positiiviseksi, mutta kaikki yritykset lisäävät elinvoimaa, Viitaniemi toteaa.

Elinvoimakunta-palkinnolla yrittäjäjärjestö ja maakuntaliitto haluavat kannustaa kuntia elinvoimatekijöiden kehittämiseen. Seminaarin puheenvuoroissa korostettiin moneen kertaan, kuinka tärkeitä kumppaneita yritykset kunnille ovat.

Kilpailussa kuntia arvioitiin yritysyhteistyön perusteella. Tarkastelunäkökohtia olivat kunnan elinkeinopolitiikka, elinkeinopalvelujen resurssit, kaavoitus- ja lupapalvelujen yritysmyönteisyys, yrittäjäyhteistyö ja yrittäjyyskasvatus. Painotettuja osa-alueita olivat yritysvaikutusarviointien käyttö päätöksenteossa, hankintapolitiikka ja palvelusetelien käyttö.

Arviointi tehtiin yhdessä kuntien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja yrittäjien kesken. Voittajakunnan valitsi arviointien perusteella Pirkanmaan Yrittäjien ja Pirkanmaan liiton työryhmä.

— Yritysvaikutusten arviointi pudotti Oriveden sijoitusta. Meillä se ei ole vielä aktiivisessa käytössä, mutta tulossa on, Juhani Viitaniemi kertoo.

Yritysvaikutusten arviointi on käytössä seitsemässä kilpailuun osallistuneessa kunnassa. Valmistelussa se on kuudessa kunnassa ja viidessä se ei ole vielä edes valmistelussa.

Hankintastrategia tai -ohje on 16 kunnassa. Pienhankinnat kilpailutetaan avoimesti 12 kunnassa. Palvelusetelit ovat puolestaan käytössä tai suunnitelmissa 13 kunnassa.

Lempäälän kunta oli tasaisen vahva kilpailun jokaisella osa-alueella ja se palkittiin parhaana yrittäjyys- ja elinvoimakuntana.

— Lempäälässä on tehty monia asioita yhteistyössä yrittäjien kanssa, mikä näkyy myös yrittäjien tyytyväisyytenä kunnan elinkeinopolitiikkaan ja viestintään, toteaa Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Marko Keski-Sikkilä.

— Nopeita tuloja kunta ei uusien yritysten tulosta voi odottaa, mutta kaikki yritykset lisäävät kunnan elinvoimaa, Juhani Viitaniemi sanoo.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?