Kunnille jäävät tehtäväkokonaisuudet ovat merkityksellisiä

Sanonta ”elämme nyt muutoksessa” on kulunut, ohitamme nuo sanat jo merkityksettöminä. Elämme kuitenkin tällä hetkellä aikaa, jossa tulevat muutokset ovat todella suuria ja historiallisia, vaikutus koskee meitä kaikkia. Sote- ja maakuntauudistus on alkanut. Heinäkuusta lähtien on Suomessa 18 maakuntaa ja ensimmäiset maakuntavaalit pidetään jo tammikuussa 2018. Palveluja uudistetaan, kustannuksia yritetään painaa alas ja tehdä asioita tehokkaammin.

Muutoksessa koemme usein epävarmuutta, kenties muutosvastaisuuttakin. Maakuntauudistus lupaa kansalaisille ja kuntiin enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Uusien asioiden kehittäminen vaatii tarkastelua monelta eri kantilta ja ehdottomasti rakentavaa yhteistyötä. Meillä ei ole varaa pitää päätä pensaassa tai osoitella syyttävää sormea toisaalle. On toimittava itse ja yhdessä, vaikutettava omaan tulevaisuuteemme, pidettävä Orivesi kunnossa ja kehityskelpoisena.

Verotusoikeus, itsehallinto ja yleinen toimivalta jää kunnille. Sote-epävarmuuden poistuttua kunnan harteilta jäljelle jää selkeämmät toimialat sekä ennakoitavuus paranee. Kuinka tulevaisuudessa onnistuu opetustoimi, entä varhaiskasvatus, palo- ja pelastus, infra, entä kuinka turvaamme terveen yrittämisen?

Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden hoito, annetaanko jatkossakin vuosittain Kelalle yli 6008000 euroa ”pitkäaikaistyöttömien sakkomaksuja”. Käyttäisimmekö tuon rahan tai vaikka puolet siitä täällä Orivedellä, kehittäen paikallisesti parempia ja tuloksellisempia toimintatapoja.

Osaammeko hyödyntää TE-palveluita ja kolmannen sektorin toimijoita tarpeeksi? Saako kolmannen sektorin toimijat tarpeeksi tukea tuleviin haasteisiin? Onhan tulevaisuuden palvelujen tuottajissa kolmas sektori merkittävässä osassa. Tulisiko julkisiin hankintoihin voimakkaammin painottaa tuetun työllistämisen osuutta ja onko työnantajilla tarpeeksi tietoa mitä tuettu työllistäminen tarkoittaa?

Kuntalaisten sujuvan arjen turvaamisessa on paljon avoimia kysymyksiä ja tehtävää on, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia. Asioita ei tapahdu — ne tehdään. Väitteet siitä, että sote- ja maakuntauudistukset jättäisivät kuntapäättäjät kumileimasimen asemaan, voitanee unohtaa.

Meidän on huolehdittava itsestämme ja antava apua niille, jotka eivät kykene itsestään huolehtimaan. Uusien kuntapäättäjien tulee olla arjen asiantuntijoita. Henkilöitä, joilla on taitoa, tahtoa ja halua tehdä uusista toimintatavoista toimivia.

Kunnille jäävät tehtäväkokonaisuudet ovat merkityksellisiä. Kuntalaisen kannalta on tärkeää, että arkipäivän asiat ovat kunnossa, koulu, päivähoito, kaavoitus, elinkeinopolitiikka, kulttuuri, vapaa-aika jne. toimivat tavalla, mikä on räätälöity meidän orivesiläisten tarpeisiin.

Uudistuksen myötä tulevien uusien toimintatapojen kehittämistyö on meillä kuntalaisilla. Tuloksiin pääsemiseksi tulee työkalupakki laittaa kuntoon. Työtä ei tehdä yksin, siihen tarvitaan kaikkia meitä ja eri näkökulmien ymmärtämistä sekä yhteensovittamista.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?